Windy transportowe

Windy transportowe to bardzo szerokie zagadnienie transportu bliskiego i technologicznego. Występują w wielu odmianach w zależności od charakteru produktu oraz aplikacji. Przeważnie służą do transportu pionowego (zgodnie z kierunkiem osi ”z” układu współrzędnych) i stanowią element procesu produkcyjnego.
Projektowane są stricte pod określony produkt lub gamę produktów, dlatego też tak ważne jest zapoznanie się z asortymentem przed rozpoczęciem fazy projektowej. Bardzo ważnym aspektem podczas projektowania wind transportowych jest bezpieczeństwo układu.

Podstawowymi parametrami określającymi urządzenie są:
- Wydajność [określana w kg/h, szt./h];
- Wysokość podnoszenia [m];
- Wymiary produktu [m];
- Masa właściwa produktu [kg];
- Masa usypowa produktu [kg/m³] (dla materiałów sypkich);
- Prędkość liniowa v [m/s];
- Właściwości fizyczne produktu jak ziarnistość, kleistość, wilgotność, tendencje do zbrylania itp.

Windy transportowe występują w wielu odmianach wykonania pod względem typu elementu wykonawczego (łańcuch, pas transportowy, siłownik pneumatyczny, siłownik hydrauliczny). Nie sposób sklasyfikować wind transportowych względem szerokości i długości. W celu zaproponowania Państwu konkretnego rozwiązania prosimy o kontakt.
Konstrukcje stalowe wind głównie są wykonywane jako ramowe spawane.
Pod względem wysokości podnoszenia większych niż 3000 mm charakteryzują się budową modułową.

Do napędu stosowane są:
- motoreduktory z silnikami asynchronicznymi z hamulcem elektromagnetycznym (trójfazowe);
- motoreduktory z silnikami synchronicznymi dla układów o dużej dynamice (serwonapędy);
Prędkości liniowe wind zostają określone podczas składania zamówienia.